Doel

De leerling aanvaardt negatieve gedachten over zichzelf. Dankzij deze tool ontstaat er weer ruimte bij de leerling om meer ontspannen met zichzelf en de studiekeuze om te gaan.

Voor wie?

Deze tool is vooral aan te raden voor leerlingen die bij hun studiekeuze gehinderd worden door negatieve opvattingen over zichzelf.

Achtergrond

Een positieve, opbeurende houding aannemen tegenover een leerling wanneer sprake is van negatieve, belemmerende overtuigingen werkt eerder averechts dan helpend. Vanuit ACT is de leerling er meer mee geholpen wanneer diegene leert om negatief geloof over zichzelf te aanvaarden dan wanneer er wordt geprobeerd om hier overheen te stappen. Dat laatste lukt meestal ook niet of slechts heel tijdelijk. De begeleiding is erop gericht om bij de leerling bereidheid te bevorderen om de overtuiging enerzijds als deel van zichzelf te aanvaarden en anderzijds te leren dat dergelijke overtuigingen vaak zijn aangeleerd vanuit de omgeving.

Werkwijze

Leg de oefening uit aan de hand van het werkblad. De oefening kan verder zelfgestuurd uitgevoerd worden.

  • Kleine groep
  • Individueel
  • Zelfgestuurd
  • Huiswerkopdracht
  • Werkbladen
  • Belemmerende overtuigingen
  • Acceptatie
  • Defusie
  • Oefening
  • Scholing