Over ACT in LOB

ACT, Acceptatie en Commitment Therapie, is een vorm van psychotherapie met een sterke theoretische en wetenschappelijke basis. Je leert accepteren wat je niet kunt veranderen en helpt je verbinding te vinden met je waarden. Het is een rijke verzameling van middelen om deze principes te concretiseren.

Wanneer je aan de slag gaat met ACT voor LOB-doeleinden leer je jouw leerlingen open te staan voor ervaringen en bewust stil te staan bij de keuzes die ze maken. Dit heeft ook later in hun leven een positieve uitwerking: ze leren om te gaan met de uitdagingen in zowel hun privéleven en hun loopbaan.

Over de toolkit

De ACT in LOB Toolkit is een ‘gereedschapskist’ met maar liefst 24 verschillende instrumenten die een verantwoorde, praktische, innovatieve én effectieve aanvulling bieden op al bestaande instrumenten en methoden voor LOB. Zij zijn gebaseerd op Acceptatie en Commitment Therapie (ACT). Technieken van mindfulness worden gecombineerd met oefeningen die gericht zijn op het verhelderen van waarden en bewust kiezen voor gedragsverandering.

De tools zijn opdrachten in de vorm van gesprekrichtlijnen, oefeningen, lesbrieven en meer. Er komen onderwerpen voorbij zoals het accepteren van het feit dat we de toekomst niet kunnen kennen, het kiezen van waarden en het creëren van een mentale afstand tot onze gedachten, ook die over onszelf. ACT is daarbij niet de enige inspiratiebron geweest. Ook de theorie van Gati en Osipow over de moeilijkheden van het kiezen van opleiding en beroep is toegepast.

De toolkit richt zich op decanen, mentoren, studieloopbaanbegeleiders en andere keuzebegeleiders bij de doorstroom tussen het voortgezet onderwijs (vo), mbo, hbo en wo. Als LOB’er kan je deze tools vervolgens samen met jouw leerling of klas inzetten. Per tool staat er een uitleg op deze website. Daarnaast vind je er ook een pdf voor jou als begeleider zodat je de informatie ook kunt opslaan (en eventueel printen). Bij een aantal tools is er ook een werkblad voor de leerling ontwikkeld: deze vind je ook als pdf op de betreffende pagina.

Over de ontwikkeling

De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van LOB. Er is steeds meer aandacht voor LOB in de volle breedte van het onderwijs, meer scholen hebben een visie op LOB, in het beroepsonderwijs zijn LOB-gesprekken meer loopbaangericht en leerlingen ontwikkelen meer loopbaancompetenties In 2013 ontwikkelden loopbaanprofessional Albert de Folter en arbeids- en organisatiepsycholoog Tom Luken deze ACT in LOB Toolkit. 11 jaar later dragen zij in januari 2024 het digitale stokje over aan BiOND.

De uitgangspunten van ACT zijn volgens Albert en Tom essentieel voor een gezonde en succesvolle ontwikkeling van je loopbaan. Albert maakt graag gebruik van de tool ’Jezelf door de ogen van een ander zien’. Hierbij leert de leerling om met afstand naar zichzelf te kijken. Dit maakt het praten over lastige keuzes en over jezelf een stuk makkelijker. Er ontstaat niet alleen meer rust, maar ook meer overzicht. Regelmatig zag Tom dat leerlingen moeite hadden om de ‘goede keuze’ te maken met betrekking tot hun loopbaan. Het werkt verlammend wanneer leerlingen denken dat een ‘verkeerde keuze’ hun leven zal verpesten. De werkbladen voor leerlingen helpen hen om hun studiekeuze in een reëler perspectief te plaatsen, waardoor leerlingen er meer ontspannen mee aan de slag gaan. Albert en Tom merkten dat leerlingen vaak veel meer over zichzelf weten dan ze denken. Om als decaan dit proces goed te begeleiden is het van belang dat er een relatie is met openheid, acceptatie en oprechte interesse.

Rondom het project ACT in LOB van Albert de Folter en Tom Luken zijn er verschillende publicaties verschenen.

Over BiOND

BiOND is de vereniging voor begeleiders van jongeren op het voortgezet onderwijs en het mbo. Wij zetten ons in voor kwalitatieve, deskundige begeleiding in het voortgezet onderwijs en mbo. Wij zijn dankbaar en enthousiast dat we de toolkit mochten overnemen van Tom en Albert en kijken ernaar uit om begeleiders en hun leerlingen hiermee de komende jaren te mogen ondersteunen door het behoud en de doorontwikkeling van de toolkit op ons te nemen.