Doel

Met deze opdracht kan een leerling ontdekken wat de eigen waarden zijn en contact leggen met een toekomstige zelf.

Werkwijze

Deze oefening is vooral bedoeld voor leerlingen die de oefening ‘Brief aan jezelf’ interessant, leuk en/of waardevol vonden. Geef het Werkblad. Check of de opdracht duidelijk is en moedig aan. Informeer naderhand hoe de leerling het gevonden heeft. Laat leerlingen die enthousiast zijn, brieven schrijven over nog langere perioden (bijvoorbeeld 30 of 50 jaar).

Achtergrond

Zie de tool Brief aan jezelf.

 • Klassikaal
 • Kleine groep
 • Individueel
 • Zelfgestuurd
 • Huiswerkopdracht
 • Werkblad
 • Gebrek aan motivatie
 • Niet kunnen beslissen
 • Jezelf onvoldoende kennen
 • Innerlijke tegenstrijdigheden
 • Waarden
 • Zelf als context
 • Direct toepasbaar