Doel

De leerling leert via een zelfbeschrijving de belangrijkste kenmerken en waarden van zichzelf kennen.

Werkwijze

In deze opdracht schrijft de leerling een speech over zichzelf, waarbij er wordt ingebeeld dat die tijdens de diploma-uitreiking door de rector of directeur uitgesproken zal worden. Neem de opdracht aan de hand van het werkblad met de leerling door.

Na de opdracht volgt een bespreking.

Voorbeelden van gesprekspunten

 • Wat vind je het belangrijkste uit de speech?
 • Welke punten uit de toespraak geven jou ideeën voor jouw toekomst?
 • Welke waarden komen in de speech naar voren?
 • Op welke wijze zou je deze waarden in de toekomst kunnen realiseren?
 • Wat moet je hiervoor doen of juist laten om dit te bereiken?
 • Klassikaal
 • Kleine groep
 • Individueel
 • Begeleid
 • Huiswerkopdracht
 • Werkblad
 • Jezelf onvoldoende kennen
 • Waarden
 • Direct toepasbaar

Toelichting

In deze opdracht gaat het om een verkenning van de manier waarop de leerling van betekenis wil worden voor de samenleving en voor zichzelf. De opdracht is bedoeld om te onderzoeken wat de belangrijkste kenmerken en waarden van de leerling zijn.

Voorbeelden van persoonskenmerken

 • Wat vind je het belangrijkste uit de speech?
 • Welke punten uit de toespraak geven jou ideeën voor jouw toekomst?
 • Welke waarden komen in de speech naar voren?
 • Op welke wijze zou je deze waarden in de toekomst kunnen realiseren?
 • Wat moet je hiervoor doen of juist laten om dit te bereiken?

Toelichting

In deze opdracht gaat het om een verkenning van de manier waarop de leerling van betekenis wil worden voor de samenleving en voor zichzelf. De opdracht is bedoeld om te onderzoeken wat de belangrijkste kenmerken en waarden van de leerling zijn.

Voorbeelden van persoonskenmerken

 • Een brede belangstelling hebben, ook in mensen
 • Kritisch kunnen zijn
 • Goed met anderen om kunnen gaan, een warm persoon zijn
 • Kunnen relativeren
 • Helder en logisch denken
 • Kunstzinnig zijn

Voorbeelden van waarden

 • Streven naar rechtvaardigheid
 • Gericht zijn op economisch nut
 • Bestrijden van achterstanden in de samenleving
 • Betrokken zijn bij vernieuwingen
 • Artistieke vrijheid hebben
 • Succesvol willen zijn
 • Kwaliteit verbeteren
 • Een avontuurlijk leven hebben
 • Vrede
 • Dierenwelzijn
 • Anderen blij maken, bijvoorbeeld via muziek of kunst

Wat zijn waarden?

Waarden zijn vrij stabiele richtlijnen voor iemands toekomst. Met waarden zetten mensen een stip aan de horizon. Waarden kunnen op verschillende manieren gerealiseerd worden en geven een streefrichting aan. Met waarden ben je nooit klaar. Als je je waarden kent wordt het gemakkelijker om daarbinnen ook andere keuzes te maken, vooral wanneer je je realiseert dat waarden op verschillende manieren ingevuld kunnen worden. Met deze waarden in gedachten kan je dus verschillende studie- en loopbaankeuzes nastreven en zijn er meerdere goede keuzes die je kunt maken.