Doel

De leerling ontwikkelt ideeën over de rol die succes en geluk in je leven kunnen spelen.

Werkwijze

Deel de werkbladen aan de leerling(en) uit en moedig aan om het goed te lezen en de stappen van de opdracht uit te voeren. Bespreek de opgedane ervaringen in de klas of in groepjes. Laat de leerlingen hun lijstjes en antwoorden met elkaar uitwisselen. Besteed vooral aandacht aan de conclusies die leerlingen trekken en aan de vraag of hun mening veranderd is na het gesprek met hun ouders.

Achtergrond

Succes en geluk worden nogal eens door elkaar gehaald. Succes is niet automatisch een geschikt middel om gelukkig te worden. Uit onze ervaring en uit gesprekken met decanen blijkt dat nog steeds veel ouders hun kinderen in zekere zin blindelings stimuleren om zo hoog mogelijke opleidingsniveaus te kiezen. Ons doel is om die automatismen ter discussie te stellen en te stimuleren dat leerlingen zich (deels samen met hun ouders) eens afvragen hoe voor hen de relatie ligt tussen succes en geluk.

Haring (2008) stelt op leesbare wijze de filosofische vraag naar de waarde van succes. SVGB (2014) signaleert kansen in specifieke, interessante doe-beroepen op middelbaar niveau. De econoom Layard (2005) biedt een uitvoerige, vaak geciteerde studie over de factoren die bijdragen aan levensgeluk. De economische factor blijkt daarbij van ondergeschikt belang. Dittmar, Bond, Hurst en Kasser (2014) voerden een meta-analyse uit over 171 wetenschappelijke, meer psychologisch georiënteerde onderzoeken naar de relatie tussen geluk en materialisme. Zij concluderen dat mensen die het belangrijk vinden om veel geld of materiële bezittingen te hebben, minder gelukkig zijn dan mensen die dat niet zo belangrijk vinden. Volgens hun gegevens hechten jongeren steeds meer waarde aan geld en materiële zaken. Ze vinden dat het tijd wordt om deze ontwikkeling tegen te gaan.

  • Klassikaal
  • Kleine groep
  • Individueel
  • Begeleid
  • Huiswerkopdracht
  • Werkbladen
  • Belemmerende overtuiging
  • Waarden
  • Direct toepasbaar