Doel

De leerling formuleert een aantal doelen, van meer abstract tot meer concreet, die samen een geïntegreerd geheel vormen.

Achtergrond

Zowel binnen als buiten de ACT-literatuur bestaan er aanwijzingen dat gedrag duurzamer en effectiever is, als dit gedrag voortkomt uit of in lijn is met waarden. De tool Van waarden naar plan is een vervolg op Wat voor persoon wil je worden?. De uitkomsten van die tool worden nu gebruikt om op twee abstractieniveaus doelen af te leiden.

Dit idee is afkomstig van de publicatie van Boudrenghien e.a. (2012). Zij voerden een experiment uit met 702 leerlingen in de laatste fase van het voortgezet onderwijs. Hieruit bleek dat leerlingen die gestimuleerd worden om de samenhang te zien in ‘zijn-‘ en ‘doe-doelen’, zich meer betrokken voelen bij hun doelen.

 • Klassikaal
 • Kleine groep
 • Individueel
 • Begeleid
 • Huiswerkopdracht
 • Werkblad
 • Gebrek aan motivatie
 • Niet kunnen beslissen
 • Jezelf onvoldoende kennen
 • Innerlijke tegenstrijdigheden
 • Waarden
 • Betrokken actie
 • Direct toepasbaar