Doel

Nadat de leerling de meest passende en belangrijke waarden in kaart heeft gebracht, wordt wie je later wil worden een stuk duidelijker.

Werkwijze

Neem de opdracht met de leerling door aan de hand van de werkbladen die bij deze tool horen. Stimuleer en moedig aan. Maak later gebruik van de resultaten van deze tool in de tool ‘Van waarden naar plan’.

Achtergrondinformatie

Waarden bieden een belangrijke grondslag voor motivatie. Zij vormen een uitdrukking van de persoon die je wilt zijn. Waarden geven richting. Het verschil met doelen is, dat doelen bereikt kunnen worden en dan hun motiverende kracht verliezen. Doelen kunnen ook gemist worden en daarmee tot frustratie leiden. Waarden blijven richting geven.

Het is te vergelijken met windstreek en plaats. Berlijn is een doel dat bereikt maar ook gemist kan worden. Naar het oosten kun je altijd gaan. De waarden die de leerling kiest, kunnen gebruikt worden om doelen uit af te leiden (zie tool ‘Van waarden naar plan’). De waarden zijn ontleend aan het ‘Structure of values’ model van Schwartz (Sagiv & Schwartz, 2000).

  • Klassikaal
  • Kleine groep
  • Individueel
  • Begeleid
  • Huiswerkopdracht
  • Werkbladen
  • Scharen
  • Niet CDDQ specifiek
  • Waarden
  • Oefening