Doel

Met deze tool oefent een leerling toekomstbeelden te bedenken en gaat hij beter beseffen dat de toekomst verschillende vormen kan krijgen.

Voor wie

Deze tool is geschikt voor alle leerlingen en wordt aanbevolen wanneer er sprake is van gebrek aan motivatie of bij innerlijke tegenstrijdigheden.

Werkwijze

Neem de opdracht met de leerling door aan de hand van het werkblad dat bij de oefening hoort en leg uit dat de leerling drie beelden over de toekomst gaat beschrijven. Dit mag ook op een andere manier geuit worden. We kijken daarbij 10 jaar vooruit in de tijd.

Het gaat niet alleen over wat de leerling dan doet, maar ook hoe je je als persoon zal hebben ontwikkeld en hoe jouw leerling het leven als geheel voor zich ziet. Wie je nu bent, is het vertrekpunt. Wat wil en denkt de leerling te kunnen worden?

 • Klassikaal
 • Kleine groep
 • Individueel
 • Zelfgestuurd
 • Huiswerkopdracht
 • Werkblad
 • Papier
 • Schrijfmateriaal
 • Gebrek aan motivatie
 • Innerlijke-tegenstrijdigheden
 • Waarden
 • Direct toepasbaar

Het is belangrijk dat de leerling drie verschillende, evenwaardige beelden van de toekomst bedenkt. De beelden moeten elkaar zo min mogelijk overlappen. Het proces tijdens de oefening is van groot belang, niet alleen het eindresultaat. De leerling kan gemakkelijk bezwaren aandragen tegen deze oefening. Juist dan is het nodig dat je de leerling weer op weg helpt. Het actief verkennen van de toekomst en erover praten is het belangrijkste element van de oefening. Het aftasten is belangrijker dan de haalbaarheid, dit komt pas in een later stadium aan bod.

Na de opdracht doe je een nabespreking met de leerling(-en). Laat, wanneer de oefening in een kleine groep wordt gedaan, iedere leerling om de beurt iets over zijn beelden voor de toekomst vertellen. Geef de andere leerlingen gelegenheid hierover vragen te stellen.

Bij een klassikale benadering kan de opdracht ook in samenwerking met een docent Nederlands gemaakt worden of als huiswerk meegegeven worden. In dat geval kan de tijd beperkt worden tot de nabespreking van de opdracht.

Voorbeeldvragen voor het gesprek

 • Wat vind je het meest wenselijke beeld van jouw toekomst?
 • Welke van deze beelden past het beste bij de persoon die je zou kunnen worden?
 • Als je de verschillende beelden bekijkt, zie je dan misschien nog een ander beeld van de toekomst?

Alternatieven voor schrijven

In plaats van een uitgeschreven toekomstbeeld zijn er ook andere creatieve manieren om hier uiting aan te geven. Denk daarbij aan een tekenopdracht, het maken van een collage, het opnemen van een vlog of het ontwerpen van een toekomstige LinkedIn-profielpagina.

Tips

 • Let er bij het gesprek op hoe concreet de beelden zijn beschreven.
 • Let op de betrokkenheid van de leerling bij het spreken over de toekomstbeelden en leg de indrukken op dit punt via vragen of als indruk aan de leerling voor.
 • Een vervolgopdracht kan zijn om op basis van deze oefening en het gesprek hierover de leerling nog een aanvullend toekomstscenario te laten maken. Als begeleider kan je hierbij de leerling een paar aandachtspunten meegeven.