Doel

De leerling kijkt terug op het eigen beslissingsproces en beoordeelt of dat voldoet aan de diverse aanbevelingen voor goed kiezen. Zo ja, dan wordt het zelfvertrouwen versterkt. Zo nee, dan wordt de leerling aangezet om aanvullende acties te doen of overwegingen te maken. Ook een leerling die voorafgaand aan de studiekeuze niet weet welke stappen hij moet zetten of welke punten bij het kiezen van belang zijn, kan de checklist als ondersteuning gebruiken bij het te volgen keuzeproces.

Gebruik deze tool vóór 1 april, zodat de leerling nog acties kan ondernemen vóór de officiële inschrijvingsdatum van 1 mei.

Voor wie

 • Leerlingen in eindexamenklassen die hun studiekeuze bepaald hebben.
 • Aankomende studenten in het kader van studiekeuzechecks of matchingprocedures.
 • Studenten in het hoger onderwijs die twijfelen aan hun keuze of met een voorgenomen studieswitch.
 • Klassikaal
 • Kleine groep
 • Individueel
 • Zelfgestuurd
 • Huiswerkopdracht
 • Werkbladen
 • Welke stappen zetten
 • Waarden
 • Direct toepasbaar

Werkwijze

Deel het werkblad uit en moedig de leerling(en)/student(en) aan om het goed door te nemen en de stappen van de opdracht uit te voeren. Besteed in de nabespreking vooral aandacht aan leerlingen/studenten die zichzelf bij het laatste onderdeel van het werkblad een onvoldoende hebben gegeven. Stimuleer hen na te gaan waar dit in zit en help ze door een “spoedstappenplan” te maken en uit te voeren.

Achtergrond

Het gevoel van zekerheid over de studiekeuze vergroot sterk de kans op doorzetten en studiesucces. Van de oefening kan worden verwacht dat deze het gevoel van zekerheid versterkt, al dan niet na het uitvoeren van aanvullende acties. De inhoud van deze tool loopt parallel aan die van ‘Goed kiezen’. Zie ook de achtergronden die daar zijn beschreven.