Doel

Met deze opdracht kan een leerling de eigen waarden formuleren en een blik werpen op een mogelijke toekomstige zelf.

Werkwijze

Geef de leerling het bijbehorende werkblad en neem het samen door. Vraag of de opdracht duidelijk is en moedig je leerling aan. Informeer achteraf wat de leerling ervan vond. Na 2 maanden is het goed om de leerling te vragen de brief heeft teruggevonden en gelezen. Wat heeft de leerling ervan opgestoken en was het een goede ervaring?

Achtergrond

Het belang en de werking van waarden is toegelicht bij de tools ‘Wat voor persoon wil je worden’ en ‘Van waarden naar plan’. In ‘Brief aan jezelf’ wordt een relatie gelegd met ‘possible selves’ (Markus & Nurius, 1986). ‘Mogelijke’ en ’toekomstige’ zelven spelen een belangrijke rol bij keuzen en bij de kans op de succesvolle realisatie van keuzen en voornemens.

De kans op succes wordt sterk vergroot als de leerling beseft dat de actuele en toekomstige zelf dezelfde persoon zijn. Leerlingen denken vaak (onbewust) dat hun toekomstige zelf ‘iemand anders’ is. En als die toekomstige zelf ‘iemand anders’ is, die nu vooral lastig is als bederver van plezier, dan is de kans op succes veel kleiner (Tugend, 2012). Het gaat bij dit alles meer om de kwaliteit (duidelijkheid, helderheid) van zelfbeelden dan om de frequentie van het denken aan de toekomst (McElwee & Haugh, 2010). Deze tool is mede ge├»nspireerd door ‘Een waardevolle brief’ (Jansen & Batink, 2014, p. 254-255).

 • Klassikaal
 • Kleine groep
 • Individueel
 • Zelfgestuurd
 • Huiswerkopdracht
 • Werkblad
 • Briefpapier
 • Enveloppe
 • Gebrek aan motivatie
 • Niet kunnen beslissen
 • jezelf onvoldoende kennen
 • Innerlijke tegenstrijdigheden
 • Waarden
 • Zelf als context
 • Direct toepasbaar